Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu. Była trzecim z dziesięciorga  dzieci Stanisława i Marianny Kowalskich. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Zanim Helena Kowalska wstąpiła do klasztoru, przez trzy lata uczęszczała do szkoły, a następnie służyła u zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi.

Już we wczesnym wieku dziecięcym Helena odczuwała potrzebę wstąpienia do zakony, ale rodzice nie wyrażali na to zgody. W roku 1924 miała wizję Chrystusa Cierpiącego, szybko zdecydowała o wyjeździe do Warszawy i wstąpieniu do klasztoru. Jeszcze przez rok pracowała aby uzbierać skromny posag. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie wstąpiła 1 sierpnia 1925 roku. Siostra Faustyna w Zgromadzeniu  przeżyła ponad 13 lat. W tym czasie przebywała w wielu domach, głownie w Warszawie, Krakowie, Płocku a przede wszystkim w Wilnie. Siostra Faustyna pełniła różnego rodzaju obowiązki. Była kucharką, sprzedawczynią w sklepie z pieczywem czy ogrodnikiem.

Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin.

Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy kultu: obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.