Ogłoszenia duszpasterskie XV Niedziela Zwykła - 15 lipca 2018

1. Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne które potrwają do środy 27 marca br. Temat rekolekcji Do serca przemawia serce. Poprowadzi je o. Marek Barczewski SchP (Pijar) z Łowicza.

2. W środę 27 marca - dzień spowiedzi wielkopostnej w naszej parafii. Aby umożliwić dojazd spowiednikom z dekanatu, którzy mają obowiązki duszpasterskie w swoich parafiach, pierwsza Msza Święta będzie sprawowana o godz. 9.00. Pozostałe o godz.: 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00. Spowiedź święta: pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

3. W poniedziałek, wtorek i środę, na Mszach Św. będą zbierane ofiary na wsparcie Wspólnoty Zakonu Pijarów w Łowiczu, którego przedstawicielem jest nasz ojciec rekolekcjonista.

4. Podczas rekolekcji, między innymi zapraszamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych, na Mszę świętą połączoną z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych, we wtorek 26 marca o godz. 13.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej.

Mamy okazję do pogłębienia naszej wrażliwości wobec chorych, cierpiących i samotnych, by służyć im pomocą w tym dniu (np. podwieźć do kościoła).

Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń.

5. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do modlitwy w intencji do obrony życia poczętego.

6. W czasie Wielkiego Postu  zachęcamy do udziału w NABOŻEŃSTWACH PASYJNYCH:

     •    w niedziele     - o godz. 17.15 - w GORZKICH ŻALACH.
     •    w piątki           - po Mszy Św. o godz. 18.00 - w DROGACH KRZYŻOWYCH

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary, składane w ubiegłą niedzielę do puszek, na misje Ad Gentes. Zebraliśmy 640,50 zł.

8. Dziękujemy dbającym o porządek i czystość w kościele. W tym tygodniu są to: Wiesława Gradek, Grażyna Zając, Natalia Kwapisz, Aleksandra Klatka.

9. Tradycją lat ubiegłych zwracamy się do sołtysów z prośbą o zbiórkę ofiar na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Za złożone już ofiary z całego serca dziękujemy.

10. Wzorem lat ubiegłych, w piątek 12 kwietnia o godz. 19.00, przejdzie ulicami Cielądza Parafialna Droga Krzyżowa. Prosimy o przygotowanie rozważań poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej, wg planu wywieszonego w gablocie.


Program rekolekcji wielkopostnych

w parafii p.w. Trójcy Świętej w CIELĄDZU

"Do serca przemawia serce"

24 - 27 marca 2019 r.
o. Marek Barczewski SchP

III Niedziela Wielkiego Postu - 24.03
  8.00 - Msza święta z nauką ogólną
10.00 - Msza święta z udziałem dzieci i z nauką dla dzieci
12.00 - Msza święta z nauką ogólną
18.00 - Msza święta z nauką ogólną

Poniedziałek - 25.03
  8.00 - Msza święta z nauką ogólną
10.00 - 12.00 - Nauki dla dzieci i młodzieży szkolnej (kościół)
18.00 - Msza święta z nauką ogólną

Wtorek - 26.03
  8.00 - Msza święta z nauką ogólną
10.00 - 12.00 - Nauki dla dzieci i młodzieży szkolnej (kościół)
13.00 - Msza święta dla osób chorych i starszych
18.00 - Msza święta z nauką ogólną

Środa - 27.03
DZIEŃ  WIELKOPOSTNEJ  SPOWIEDZI  PARAFIALNEJ
  9.00 - Msza święta z nauką ogólną
10.30 - Msza dla dzieci i młodzieży szkolnej
12.00 - Msza święta z nauką ogólną
16.00 - Msza święta z nauką ogólną
18.00 - Msza święta z nauką ogólną

SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.
tj. od godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 15.30  i 17.30